Jeg skriver til dig på vegne af en gruppe klimaaktivister, der vil skabe et nybrud i en dansk klimakontekst - og vi har brug for strategiske råd. Vi er erfarne aktivister, som har læst en lang række bøger om sociale bevægelser og forandring, og samlet meget erfaring gennem eget arbejde, men vi er overbeviste om, at det vil styrke vores arbejde og kampagnen, hvis vi må høste lidt af din viden!

En kort introduktion til os og vores mission: Vi er 15 personer i alderen 20-35 år med aktivistiske rødder og erfaringer fra særligt Extinction Rebellion (XR). XR har spillet en vigtig rolle i den danske klimabevægelse, men vi vurderer, at det er tid til at sætte en kampagne i søen, som kan bygge videre på de erfaringer, der er gjort i XR, og tage ved lære af de fejl, der er begået. Mere specifikt sigter vi efter at lave en kampagne i stil med Insulate Britain og Just Stop Oil med fokus og krav, der passer ind i en dansk kontekst. Danmarks regering handler fortsat ikke tilstrækkeligt på klimakrisen, men greenwasher istedet til den helt store guldmedalje - og vi mener, at det er vores pligt at gøre, hvad vi kan for at holde magthaverne ansvarlige og sætte skub på drastisk og omgående klimahandling. Vi mener, at en ny kampagne er nødvendigt i den kamp.

Derfor vil vi høre dig, om du har lyst til at bidrage til det næste kapitel i den danske klimabevægelse ved at udfordre vores antagelser og besvare et par spørgsmål?

Vores antagelser er som følger:

 • Vi skal være organiseret på en måde, der giver en klar retning for kampagnen, og som gør det nemt for folk at tilslutte sig kampagnen og bidrage
 • At mobilisere folk til kampagnen er afgørende
 • Vi skal organisere os parallelt med at vi mobiliserer, så folk kan re-organisere sig, hvis lokummet kortvarigt brænder
 • Perioder/øjeblikke med stor mobilisering skal udnyttes til at styrke eksisterende strukturer og på den måde bruges til at skabe flere perioder/øjeblikke med stor mobilisering & tilslutning
 • Der skal bruges en palet af taktikker - ikke kun protester, men også boycotts, strejker og aktioner, der skader modstanderens økonomi
 • En kampagne vil have større succes hvis den er forbundet med lokale udfordringer f.eks. relateret til boligmangel/-priser, jobsikkerhed, fødevaresikkerhed/-priser, sundhed
 • Begivenheder som f.eks. naturkatastrofer kan bruges til at skabe moment, hvis aktioner/protester kan koordineres og/eller forbindes med dem
 • Der bør laves koalitioner med andre kampagner/grupperinger, så mange mennesker kan gå på gaden kollektivt under samme banner
 • Forandring sker, når forskellige aktører skubber parallelt - men nogle skub er bedre end andre, og nogle skub kan være skadelige for bevægelsen
 • Vores stemme skal ræsonere med samfundets midte og ikke samfundets kant.
 • En polariseret offentlig mening om/respons på kampagnen kan udnyttes fordelagtigt, så længe vi holder os til vores kernehistorie og kommunikerer tydeligt

Vores spørgsmål til dig:

 • Er nogle af vores antagelser forkerte?
 • Er nogle af de ovenfor nævnte pointer vigtigere end andre?
 • Hvad er karakteristisk for en succesfuld (klimaretfærdigheds-)kampagne i norden/Skandinavien?
 • Er der nogle typiske fejl, der bliver begået i klimabevægelsen i norden/Skandinavien?
 • Er der nogle “Dos and Don’ts” for sociale bevægelser i norden/Skandinavien, som vi bør kende?

Vi ville sætte meget stor pris på dit input - uanset hvor omfattende det er. Selvom det ikke er dit præcise forskningsområde, kan dine svar være værdifulde alligevel. Det er i hvert fald heller ikke vores forskningsområde. Vi sætter pris på helt konkrete svar.

Vi ville også være taknemmelige, hvis du havde lyst til en uddybende samtale over zoom eller lignende.

Tusind tak for at læse helt herned til - og vi håber, at du vil dele din viden og dine tanker med os.